Kvalita

Kvalita a princip kvality ve společnosti PREOL FOOD, a.s. vychází z celopodnikové strategie a je klíčovým faktorem při řízení společnosti.

Deklarací kvality systému řízení společnosti jsou získané certifikáty, které společnost každoročně obhajuje před nezávislou akreditovanou certifikační společností (BUREAU VERITAS CERTIFICATION CZ, s.r.o.) v rámci dozorových a recertifikačních auditů.

Certifikované oblasti:

Systém řízení kvality (ISO 9001)

Certifikát ke stažení zde

Nastavení základních řídicích procesů dle standardu ISO 9001 ve společnosti PREOL FOOD, a.s. pomáhá neustále zlepšovat kvalitu poskytovaných výrobků a služeb a spokojenost zákazníka

Systém HACCP

Systém analýzy rizika a stanovení kritických kontrolních bodů (Hazard Analysis and Critical Control Points, HACCP) ve výrobě potravin je jeden ze základních nástrojů, jak účinně předcházet rizikům ohrožujícím bezpečnost potravin.

Systém managementu PREOL FOOD, a.s. je ve shodě s požadavky HACCP. 

Certifikát ke stažení zde

Certifikace Bez GMO 

Produkty PREOL FOOD, a.s. neobsahují geneticky modifikované organismy (GMO). Certifikát stvrzující absenci GMO v produktech PREOL FOOD lze stáhnout zde (Certificate NON GMO)

frame-scrollup