Povinně zveřejňované informace

Oznámení rozhodnutí o přeměně akcií na zaknihovanou akcii

Společnost PREOL FOOD, a.s., se sídlem Terezínská 1214, 410 02 Lovosice, IČO 27698190, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2319, plníc povinnost podle § 529 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že bylo rozhodnuto o přeměně jejích akcií na zaknihovanou akcii s tím, že lhůta určená pro vlastníka k odevzdání akcií činí dva měsíce od zveřejnění tohoto rozhodnutí.

 

 

frame-scrollup