Povinně zveřejňované informace

Oznámení rozhodnutí o přeměně akcií na zaknihovanou akcii

Společnost PREOL FOOD, a.s., se sídlem Terezínská 1214, 410 02 Lovosice, IČO 27698190, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2319, plníc povinnost podle § 529 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že bylo rozhodnuto o přeměně jejích akcií na zaknihovanou akcii s tím, že lhůta určená pro vlastníka k odevzdání akcií činí dva měsíce od zveřejnění tohoto rozhodnutí.

 

Výroční zpráva za rok 2017

 

Výroční zpráva za rok 2016

 

Výroční zpráva za rok 2015

 

Výroční zpráva za rok 2014

 

Účetní uzávěrka za rok 2013

frame-scrollup